Microwave Radar Week, MIKON 2022

prezentacja

Na konferencji przedstawiliśmy wyniki prac będących rezultatem współpracy RFLINE z Microsensor

Artykuł: „Contactless temperature sensing utilizing resonant antenna loaded with thermistor” przedstawia nowatorskie rozwiązanie służące do pomiarów temperatury i monitoringu elementów ruchomych ( np. łożysk wałów korbowych) eksploatowanych w ekstremalnych warunkach przy obecności zanieczyszczeń w postaci warstw smaru