Szkolenia

Oferta RFLINE została poszerzona o szkolenia z zakresu „techniki antenowej”. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się nie tylko z teorią anten. Większość czasu szkolenia jest poświęcana praktycznym aspektom  antenowym. W trakcie szkolenia analizowane są różne projekty i konfiguracje anten oraz szyków antenowych. Za przykłady mogą posłużyć również rozwiązania opracowane lub wykorzystywane przez uczestników szkolenia.

Szkolenie jest adresowane do elektroników, inżynierów systemowych, oraz innych osób, które chcą usystematyzować  lub poszerzyć swoją wiedzę  w tym obszarze. Ma pomóc firmom i osobom, które w codziennej praktyce  napotykają problemy związane z projektowaniem lub wykorzystaniem anten.

Szkolenia antenowe mają obecnie charakter zamknięty,  dzięki temu mogą być poruszone również bieżące projekty klientów. Szkolenia odbywają się w małych grupach, co sprzyja wymianie informacji oraz ukierunkowaniu na tematy interesujące dla słuchaczy.

Zakres tematyczny szkoleń  jest ustalany indywidualnie z klientem.  Szkolenie może odbywać  się w ustalonym przez strony miejscu, lub z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji.

Prowadzący szkolenie: Dr inż. Mateusz Mazur ( 20 lat doświadczenia w zakresie projektowania anten i systemów antenowych dla aplikacji cywilnych i wojskowych). www.linkedin.com/in/mateusz-mazur-RF-eng

Poniżej przedstawiono ramowy zakres szkolenia:  

 1. Określenie podstawowych pojęć dotyczących anten i parametrów opisujących anteny.                                                                        
 2. Sposób działania i budowy podstawowych rodzajów elementów promieniujących (anten),
 3. Zasilanie anten, prowadnice mikrofalowe, ciągłość impedancji, transformatory impedancji, symetryzatory.
 4. Dobór rodzaju anten do aplikacji
 5. Wzajemne oddziaływanie sąsiadujących ze sobą anten. Wzajemna aranżacja anten, integracja planarna i przestrzenna.
 6. Wpływ otoczenia, elementów metalowych, obudowy na parametry anteny
 7. Polaryzacja anten – wpływ  na zasięg i stabilność połączenia w przypadku łączności z obiektami mobilnymi.                                                        
 8. Wpływ na charakterystykę promieniowania anteny. Zwiększenie kierunkowości, redukcja promieniowania wstecznego, dobór ekranów.
 9. Technologia wykonania anten, zastosowanie różnych materiałów w technice antenowej, (laminaty FR4 oraz  podłoża specjalistyczne, absorbery, ferryty, tworzywa sztuczne), dobór pokryć, złącz, linii kablowych      
 10. Równania zasięgu.                                                             
 11. Zasada działania szyków antenowych, budowa i przykłady,
 12. Anteny ze sterowaną wiązką
 13. Praca anten z mocą
 14. Projektowanie anten – zależności przybliżone vs. symulatory pełnofalowe
 15. Strojenie anten,  poprawa dopasowania anteny, poprawa zysku energetycznego anteny
  1. wykorzystanie elementów skupionych  ( wykorzystanie wykresu Smitha),
  1. metoda „cut and try”  
 16. pomiary anten w warunkach laboratoryjnych i nielaboratoryjnych
 17. Wykorzystanie przyrządów pomiarowych.
 18. Certyfikacja anten, wpływ na certyfikację systemu.
 19. Podstawy techniki radarowej.

– dokładny zakres szkolenia jest uzgadniany indywidualnie tak by uwzględnić rzeczywiste potrzeby firm i osób szkolonych. Dyskusje są prowadzone  na bieżąco w ramach powyższych punktów  szkolenia.